http://www.drevnerus.narod.ru/
'     '


Wzajemne uprzedzenia pomidzy Polakami i Rosjanami
" " 1884 - 1898 .
Bibliography on Women in Byzantium
INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF PRE-PETRINE RUSSIA (1993)
-